اسلام آباد خبر11:53 - 1402/08/02

🎥🔞 شعر کردی شاعر اسلام‌آبادی برای کشتار وحشتناک کودکان غزه بدست رژیم صهیونیستی

علی‌اشرف سهیلی شاعر و ذاکر اسلام‌آبادی برای کشتار وحشتناک کودکان غزه بدست رژیم صهیونیستی شعر کردی سروده است.

به گزارش اسلام آباد خبر ، علی‌اشرف سهیلی شاعر و ذاکر اسلام‌آبادی برای کشتار وحشتناک کودکان غزه بدست رژیم صهیونیستی شعری کردی سروده است.

سهیلی در این سروده، بی توجهی مجامع حقوق بشری  و چشم  بستن آنها بر جنایات اسرائیل کودک‌کش را به چالش کشیده است.