اسلام آباد خبر14:41 - 1401/12/11
با حضور کارشناسان کشاورزی شهرستان صورت گرفت؛

اولین جلسه کمیته شبکه مراقبت گیاه‌پزشکی در اسلام‌آبادغرب برگزار شد

اولین جلسه کمیته پایش و پیش آگاهی شبکه مراقبت گیاه‌پزشکی در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اسلام‌آبادغرب برگزار شد.

به گزارش اسلام آباد خبر ، اولین جلسه کمیته پایش و پیش آگاهی شبکه مراقبت گیاه‌پزشکی در مدیریت جهادکشاورزی اسلام‌آبادغرب برگزار شد.

 

مهندس میرزایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در این جلسه بر کنترل آفات و بیماری‌های مزارع تآکید نمود.

وی افزود: ضرور دارد آموزش و آگاهی‌بخشی کشاورزان درخصوص کنترل بیولوژیک آفات و مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در اولویت کارشناسان جهادکشاورزی قرار گیرد.

در این جلسه که با حضور رئیس اداره تولیدات گیاهی، کارشناس مسئول حفظ نباتات، و مسئولین مراکز خدمات برگزار شد؛ در خصوص نحوه کنترل و مبارزه با علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها در مزارع کشاورزی بحث و تبادل نظر شد.