اسلام آباد خبر07:33 - 1401/08/14

فیلم|خروش مردم اسلام آباد غرب در راهپیمایی باشکوه یوم الله ۱۳ آبان

مردم اسلام آباد غرب با حضور پرشور در راهپیمایی باشکوه یوم الله ۱۳ آبان انزجار خود را از استکبار جهانی نشان دادند.

به گزارش اسلام آباد خبر ، مردم مؤمن و انقلابی اسلام آباد غرب با حضور پرشور در راهپیمایی باشکوه یوم الله ۱۳ آبان خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی و ایادی آنها در منطقه نشان دادند.