اسلام آباد خبر18:16 - 1401/03/31
با حضور مدیران شهرستان برگزار شد؛

جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی شهرستان اسلام آبادغرب

اولین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی شهرستان اسلام آبادغرب در سال با حضور ادارات عضو در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش اسلام آباد خبر ، اولین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی شهرستان اسلام آبادغرب در سال ۱۴۰۱به ریاست عبدی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار، دبیری اداره بهزیستی با حضور ادارات عضو در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد. 

 

سیروس عبدی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار با اشاره به مصوبات قبلی گفت: با توجه به اعلام نتایج ارزیابی شاخص های مناسب سازی فضاهای اداری دستگاه های مشمول جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۰، ادارات سطح شهرستان باید نسبت به رفع نواقص مناسب سازی ساختمان اداری خود بر اساس ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت اقدام نماید. 

 

جلیلی جلیلیان رئیس اداره بهزیستی شهرستان اسلام آبادغرب با اشاره به اعلام نتایج ارزیابی شاخص های مناسب سازی فضاهای اداری دستگاه های مشمول جشنواره شهید رجایی در سال ۱۴۰۰، عنوان کرد: از ۵دستگاه برتر که از لحاظ مناسب سازی دارای بیشترین امتیاز می باشند توسط دبیر خانه مناسب سازی شهرستان و فرمانداری با اهداء لوح تقدیر از آنان تشکر و قدردانی می شود.

 

 

در این جلسه مقرر گردید: شهرداری اسلام آبادغرب نسبت به مناسبت سازی ضلع شرقی بلوار یادگار امام از تقاطع خیابان شهید علی صفری تا تقاطع خیابان شهید امیر درگه با اجرای مسیر ویژه نابینایان بر اساس ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت اقدام نماید.

همچنین مقررگردید شهرداری بخش حمیل نسبت به مناسبت سازی ضلع جنوبی  بلوار شهید یعقوب نژاد از تقاطع خیابان شهید دانش عباسی تا سر فلکه ساعت با اجرای مسیر ویژه نابینایان بر اساس ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت اقدام نماید. 

 

مقرر گردید ادارات استیجاری سطح شهرستان در صورت جابجایی با هماهنگی کمیته فنی مناسب سازی نسبت به تهیه ساختمان مناسب اقدام نمایند.

 

انتهای پیام/