اسلام آباد خبر21:33 - 1401/02/20
از دریچه دوربین عکاس و هنرمند کرمانشاهی؛

روایت ماندگار از صعود رهروان شهدا به بازی دراز

تصاویر روایت ماندگار از صعود رهروان شهدا به بازی دراز از دریچه دوربین قدرت احمدی عکاس و هنرمند کرمانشاهی ملاحظه فرمائید.

به گزارش اسلام آباد خبر ، تصاویر روایت ماندگار از صعود رهروان شهدا به بازی دراز از دریچه دوربین قدرت احمدی عکاس و هنرمند کرمانشاهی ملاحظه فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/