اسلام آباد خبر11:15 - 1395/05/26

کودکانی که به زور روی رینگ بوکس می‌روند

ورزش بوکس در کامبوج طرفدارانی بسیار زیادی دارد.

به گزارشاسلام آباد خبر، به نقل ازشبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ورزش بوکس در کامبوج طرفدارانی بسیار زیادی دارد. بیشتر والدین کامبوجی، پسرانشان را از همان خردسالی به مدارس بوکس می‌برند و اگر کودکان با این کار مخالفت کنند از سوی پدرومادرشان مورد تنبیه قرار می‌گیرند.