اسلام آباد خبر10:27 - 1394/04/06

جزئیات بسته های تشویقی دولت در امر سوادآموزی از زبان رئیس اداره سوادآموزی آموزش و پرورش اسلام آباد

اسلام آباد خبر: رییس اداره سوادآموزی آموزش و پرورش اسلام آباد جزئیات بسته های تشویقی دولت در امر سوادآموزی را تشریح نمودند.

به گزارشاسلام آباد خبر، رئیس اداره سوادآموزی آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب با اشاره به مصوبه جامع دولت درامر سوادآموزی گفت: دولت با نگرشی اصولی و مبتنی بر برنامه راهبردی به افراد بی سواد یکسال فرصت داده است تا ازنعمت سواد بهره مند شوند.

فرهاد فولادی  افزود: در این مصوبه که اسفند سال گذشته از سوی دولت به سازمان سوادآموزی ابلاغ شد، دولت علاوه بر سیاست های تشویقی ، حمایتی ، در صورت عدم اهتمام افراد بی سواد به فراگیری سواد برخی محرومیت ها از خدمات دولتی را نیز وضع کرده است.

وی با بیان اینکه وجه غالب مصوبه دولت بکارگیری مکانیزم های تشویقی است بیان داشت: علاوه بر اینکه سوادآموزان هیچ هزینه ی را نباید پرداخت کنند وکتاب ولوازم التحریر برای آنها نیز رایگان است ، اگر فردی در یکسال فرصت داده شده آموزش ببیند و قبول شود معادل 20 درصد سرانه سـوادآموختـن به او پاداش داده می شود به تعبیری بطور میانگین 130هزارتومان به سوادآموزپول نقدی پرداخت خواهد شد. لازم به یاد آوری است دستگاه های حمایتی مانند بهزیستی و… که کودکان بی سرپرست وبدسرپرست بیسواد با شرایط سنی 10 سال به بالا را تحت آموزش سواد آموزی قرار دهند علاوه برهزینه های قید شده مبلغ 25% هزینه سواد معادل 163هزار تومان به مسئولین امر پرداخت خواهدشد.

رئیس اداره سوادآموزی آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب ادامه داد: هرفردی اگربه طورخودآمـوزنیز آموزش ببیند یعنی اعضای خانواده به او آموزش دهند تمام سرانه 650 هزارتومانی به خود فرد پرداخت خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به جزئیات برخی محرومیت ها ازخدمات اجتماعی برای کسانی که نسبت به امرسوادآموزی غفلت کنند اظهارداشت: اگردر گروه سنی10تا49 سال فردی اصرارکند که بی سواد بماند ، سه محدودیت برای این قبیل افراد بیسوادازسال 95 اجرایی می شود.

وی عدم صدور و تمدید گواهینامه رانندگی ، عدم صدور پروانه کسب برای متقاضیان جدید بی سواد وهمچنین عدم تمدید پروانه کسب برای افراد بی سواد که از اتحادیه ها و انجمن های صنفی اجازه فعالیت گرفته باشد از اهم موارد است.

فولادی اضافه کرد: در همین راستا کمیته امداد امام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی کشور مکلفند افراد آموزش پذیر بی سواد تحت پوشش خود را برای آموزش وبا سوادی آنان اقدام نمایند چرا که ارائه واستمرارخدمات به افراد بی سواد تحت پوشش دستگاه های یاد شده با سوادآموزی توأم خواهد بود.

رئیس اداره سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب در خصوص افرادی که می خواهند سواد یاد بگیرند اظهار داشت: متقاضیان می توانند به اداره آموزش وپرورش اسلام آباد غرب واحد سوادآموزی مراجعه کنند یا چنانچه فرد بی سواد ولی دانش آموز است می تواند به مدرسه فرزند خود مراجعه کند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد این منطقه آموزشی در دوره سوادآموزی در سال 94-93 یادآورشد: در دوره سوادآموزی 422نفر ، در دوره انتقال سواد392 نفر و در دوره تحکیم سواد156 نفر تحت پوشش قرار گرفتند که ماحصل تلاش همکاران در مجموعه سوادآموزی شهرستان اسلام آباد غرب است.

رئیس اداره سوادآموزی آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب در پاسخ به این پرسش که تعریف سواد از منظر کارشناسی چیست بیان داشت: بنا بر یک تعریف جامع سواد حداقل سوادتوانایی ،خواندن ونوشتن متون فارسی وحساب کردن درحد چهارعمل اصلی وروخوانی قرآن درحد دوره های سوادآموزی یا سوم ابتدایی می باشد.

وی اضافه کرد: به تعبیری دیگر مجموعه توانایی ها و مهارتهایی که فرد را قادر می سازدکه با اعتماد به نفس با مسائل ومشکلات فردی واجتماعی مواجه شده وآنها را به روش درست حل کند و بتواند ارتباط و تعامل سازنده ایی را با خودش ، خداوند و دیگران با خلقت برقرارنماید وآگاهــــانه و با اختیاردرتوسـعه جامعه محلی وملی مشارکت نماید واطلاعات خودرا مدیریــــت کند ، دانش خودراتوسعه دهد و با استفــــــاده درست ازآن زندگــی خودرابهبودبخشد.

فولادی همچنین با اشاره به شرایط ومقررات ثبت نام وآموزش در بخش نخست یعنی دوره سوادآموزی ، اظهارداشت: فردی می تواند در دوره ی سوادآموزی ثبت نام کندکه در زمان ثبت نام 10سال تمام داشته و بیسواد و یا مدرک تحصیلی کمتر از سوم ابتدایی ، قبولی مقدماتی ، مردودی تکمیلی یا دوره سوادآموزی داشته باشد. به گفته وی طول این دوره حداقل400ساعت است که با توجه به شرایط محیطی ونیازمخاطبان حداکثرتا550ساعت نیزقابل افزایش است.

وی با بیان اینکه شروع ثبت نام از 15 فروردین تا پایان اسفند ماه می باشداضافه کرد: به منظورایجادحداکثرانعطاف درروش آموزش فردبه فرد ، طول دوره ی آموزش ازتاریخ شروع برحسب پیشرفت تحصیلی سوادآموزان ، حداقل چهارنیم ماه وحداکثر9ماه تعیین می گردد.

این مقام مسئول شرایط ومقررات ثبت نام وآموزش در بخش دوم یعنی دوره انتقال سواد را نیز مورد اشاره قرارداد و گفت:فردی می تواند در دوره ی انتقال سوادثبت نام نمایدکه دارای کارنامه قبولی دوره ی سوادآموزی،دوره ی تکمیلی،دوره پایانی نهضت سوادآموزی یا کارنامه پایه سوم ،چهارم ابتدایی باشد. وی اضافه کرد: طول این دوره 800ساعت است که 200ساعت آن به صورت غیرحضوری و600ساعت دیگرحضوری می باشد.

فولادی با اشاره به اینکه شروع ثبت نام این دوره ازاول شهریور ماه تا 15آبانماه می باشد بیان داشت:به ازای قبولی هر سوادآموزدر این دوره مبلغ 750هزارتومان به آموزش دهنده پرداخت داده می شود.

ایشان در بخش پایانی به شرایط ومقررات دوره تحکیم سواد اشاره کرد و یادآورشد: فردی می تواند در دوره تحکیم سواد ثبت نام کندکه دارای مدرک تحصیلی دوره ی سوادآموزی ،دوره تکمیلی،سوم وچهارم ابتدایی بوده وتمایل به ادامه تحصیل در دوره انتقال را ندارد. به گفته وی طول برنامه های آموزشی دوره ی تحکیم سواد،درقالب یک دوره 200ساعته در دوبخش 70ساعت آموزش حضوری و130ساعت آموزش غیر حضوری است و در این دوره مبلغ سرانه به ازای قبولی هر فرادگیر 90 هزارتومان به آموزش دهنده پرداخت می شود