اسلام آباد خبر16:13 - 1394/04/04
در حرکتی فرهنگی و نمادین/

نوشتن رذایل اخلاقی بر کف پیاده رو شهر اسلام آبادغرب

اسلام آبادخبر: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در حرکتی فرهنگی و نمادین اقدام به نوشتن رذایل اخلاقی همچون دروغ، ریاکاری، تملق، تهمت، خشونت، حسادت، بی حجابی و ... بر کف پیاده رو شهر اسلام آبادغرب کرد.

به گزارشاسلام آبادخبر،  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسلام آباد غرب در حرکتی فرهنگی و نمادین اقدام به نوشتن رذایل اخلاقی همچون دروغ، ریاکاری، تملق، تهمت، خشونت، حسادت، بی حجابی و ... بر کف پیاده رو توسط  هنرمند ارزنده خوشنویسی استاد سعید نجف زاده نمود.

 

این حرکت از درب بانک ملی شعبه مرکزی اسلام آباد آغاز شده و تا میدان مرکزی شهر ادامه یافته است تا شهروندان ضمن درگیر شدن بیشتر با این رذایل و تفکر و تعمق بر روی اثرات سوء آنها، با لگد کوب کردن آنها به شکلی نمادین، با این رذایل مبارزه کرده و به پاکسازی درونی خویش و نیز پاک کردن آنها از سطح پیاده رو اقدام نمایند.

 

گفتنی است این اقدام با توجه ویژه همشهریان و مسئولان روبرو گردیده است.

 

انتهای پیام/