اسلام آباد خبر17:35 - 1394/03/31
در سالن شهدای مرصاد فرمانداری برگزار می گردد/

دعوت از رسانه های مجازی شهرستان اسلام آبادغرب جهت جلسه هم اندیشی در دوم تیر ماه 94

اسلام آباد خبر: جلسه هم اندیشی رسانه های مجازی شهرستان در دوم تیر ماه 94 در سالن شهدای مرصاد فرمانداری اسلام آبادغرب برگزار می گردد.

به گزارشاسلام آباد خبر، جلسه هم اندیشی رسانه های مجازی شهرستان در دوم تیر ماه 94 در سالن شهدای مرصاد فرمانداری اسلام آبادغرب برگزار می گردد.