نمایش 1 - 1 از 1
اسلام آبادخبر: از ساعات اولیه وقوع زلزله در یکشنبه شب 21 آبان 96 در شهرستان اسلام آبادغرب نیروهای سپاه و بسیج اقدام به امر کمک رسانی به مصدومین زلزله زده نمودند. 08/22/1396 - 12:40
اشتراک در کمک رسانی