نمایش 1 - 1 از 1
با حضور مدیران شهرستان صورت گرفت/ اسلام آبادخبر: فرمانداراسلام آبادغرب در جلسه مديريت بحران شهرستان گفت: مردم از ترددهاي غير ضروري در اماكن درماني از جمله بيمارستان و محلات آسيب ديده شهر خودداري نمايند. 08/22/1396 - 11:39
اشتراک در مديريت بحران