نمایش 1 - 2 از 2
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان/ اسلام آبادخبر: رییس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان اسلام اباد غرب گفت: تاکنون 300کیلومتر خط تنسیق در این شهرستان اجرا شده است. 10/19/1396 - 14:18
فرماندار اسلام آبادغرب مطرح کرد: فرماندار اسلام آبادغرب گفت :همه شهروندان می توانند با مراجعه به اداره منابع طبیعی اسلام آبادغرب نهال دریافت و کشت کنند و هیچ محدودیتی برای تهیه نهال در این شهرستان وجود ندارد. 12/11/1395 - 10:33
اشتراک در منابع طبیعی