نمایش 1 - 2 از 2
گروههای جهادی و فعالیت عمرانی/ اسلام آبادخبر: گروه جهادی امام حسین(ع) در بهار سالجاری اقدام به فنس کشی مزار روستای ونایی اسلام آبادغرب در قالب اردو های هفت روزه نموده است. 04/25/1396 - 18:25
فرمانده سپاه اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: فرمانده سپاه اسلام آبادغرب گفت: سبدهای معیشت عیدانه هدیه رهبری در مناطق محروم اسلام آبادغرب توسط بسیج سازندگی توزیع شد. 12/10/1395 - 11:11
اشتراک در مناطق محروم