نمایش 1 - 1 از 1
اسلام آبادخبر: مراسم سازش و عفو یک متهم محكوم به إعدام (خون صلح) با حضور سادات اهل حق در جم خانه شهرستان اسلام آبادغرب برگزار شد. 10/20/1395 - 11:04
اشتراک در خون صلح