نمایش 1 - 2 از 2
اسلام آبادخبر: مشمولان غایب کشور،اگر تا 22 بهمن 96 نسبت به تعیین تکلیف خدمتی خود اقدام کنند، اضافه خدمت آنها بخشوده خواهد شد. 06/06/1396 - 22:22
اسلام آبادخبر: مراسم سازش و عفو یک متهم محكوم به إعدام (خون صلح) با حضور سادات اهل حق در جم خانه شهرستان اسلام آبادغرب برگزار شد. 10/20/1395 - 11:04
اشتراک در بخشش