نمایش 1 - 10 از 58
مسئول فوریت های پزشکی اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مسئول فوریت های پزشکی اسلام آبادغرب گفت: حادثه رانندگی در محور حمیل به به اسلام آبادغرب 4 مصدوم و 1 کشته برجای گذاشت. 08/21/1396 - 21:08
مسئول فوریت های پزشکی اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مسئول فوریت های پزشکی اسلام آبادغرب گفت: 4حادثه رانندگی در محور ایلام به اسلام آبادغرب در شب و روز گذشته 15مصدوم برجای گذاشت. 08/20/1396 - 12:04
مسئول فوریت های پزشکی اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مسئول فوریت های پزشکی اسلام آبادغرب از برخورد 6 خودرو در 3 سانحه مختلف در محور اسلام آبادغرب به ایلام و مصدومیت 10 نفر در این حوادث خبر داد. 08/16/1396 - 11:55
اسلام آبادخبر: دو پیرزن در خیابانی مشغول به پیاده روی بودند که ناگهان یک دستگاه خودروی سواری به سمت آن‌ها حمله‌ور شد و دو عابر پیاده را زیر گرفت. 08/15/1396 - 09:55
مسئول فوریت های پزشکی اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مسئول فوریت های پزشکی اسلام آبادغرب از برخورد 4خودرو در محور اسلام آبادغرب به ایلام و کشته و زخمی شدن شدن 6نفر در این حادثه خبر داد. 08/15/1396 - 08:48
اسلام آبادخبر: یک خودرو پس از تصادف با یک کودک خردسال در خیابان، او را زیر گرفت. 08/11/1396 - 08:32
مسئول فوریت های پزشکی اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مسئول فوریت های پزشکی اسلام آبادغرب از برخورد اتوبوس با سمند در محور حمیل به اسلام آبادغرب و کشته شدن 3نفر در این حادثه خبر داد. 08/10/1396 - 08:39
اسلام آبادخبر: یک دختر جوان که قصد داشت از مقابل قطار عبور کند، به شدت با آن برخورد کرد. 08/10/1396 - 07:59
مسئول فوریت های پزشکی اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مسئول فوریت های پزشکی اسلام آبادغرب از برخورد سواری ۴۰۵ با وانت پیکان در محور اسلام آبادغرب به حمیل و کشته و زخمی شدن 5 نفر در این حادثه خبر داد. 08/09/1396 - 13:50
اسلام آبادخبر: یک دختر جوان هنگامی که مشغول عبور از خیابان بود، با هدف باج گیری، خودش را جلوی یک خودروی سواری انداخت. 08/04/1396 - 08:51

صفحه‌ها

اشتراک در تصادف