نمایش 1 - 10 از 55
امام جمعه اسلام آبادغرب: اسلام آبادخبر: امام جمعه اسلام آبادغرب گفت: حال که چهره ی واقعی عوامل و عناصر فتنه و آشوب برای همگان روشن گردیده است، با قاطعیت با آنها برخورد بشود. 10/15/1396 - 13:59
امام جمعه اسلام آبادغرب: اسلام آبادخبر: امام جمعه اسلام آبادغرب گفت: حال که چهره ی واقعی عوامل و عناصر فتنه و آشوب برای همگان روشن گردیده است، با قاطعیت با آنها برخورد بشود. 10/15/1396 - 13:51
امام جمعه اسلام آبادغرب: اسلام آبادخبر: امام جمعه اسلام آبادغرب گفت: مسائل موشکی وقدرت دفاعی جمهوری اسلامی که ثمره خون هزاران شهید و مدیریت جهادی رهبری است به هیچ وجه قابل مذاکره و گفتگو نیست. 09/17/1396 - 15:50
امام جمعه اسلام آبادغرب: اسلام آبادخبر: امام جمعه اسلام آبادغرب گفت: مسائل موشکی وقدرت دفاعی جمهوری اسلامی که ثمره خون هزاران شهید و مدیریت جهادی رهبری است به هیچ وجه قابل مذاکره و گفتگو نیست. 09/17/1396 - 15:48
امام جمعه اسلام آبادغرب: اسلام آبادخبر: امام جمعه اسلام آبادغرب با انتقاداتی از مدیریت بحران کشور در زلزله اخیر گفت: جناب آقای استاندار محترم، باید مدیران جهادی برای استان کرمانشاه انتخاب شوندو مدیرانی که پروازی هستند نمی توانند برای مردم مدیریت بکنند. 09/03/1396 - 15:50
امام جمعه اسلام آبادغرب: اسلام آبادخبر: امام جمعه اسلام آبادغرب با انتقاداتی از مدیریت بحران کشور در زلزله اخیر گفت: جناب آقای استاندار محترم، باید مدیران جهادی برای استان کرمانشاه انتخاب شوندو مدیرانی که پروازی هستند نمی توانند برای مردم مدیریت بکنند. 09/03/1396 - 14:55
امام جمعه اسلام آبادغرب: اسلام آبادخبر: امام جمعه شهرستان اسلام آبادغرب گفت: ۱۳ آبان به‌عنوان نماد اعتراض و مقاومت ملت مسلمان ايران در برابر زورگويى، زياده‌خواهى، مداخله‌جويى و افزون‌طلبى مستكبران به‌ويژه آمريكاى جنايتكار بر آن تأكيد شده است. 08/12/1396 - 14:13
امام جمعه اسلام آبادغرب: اسلام آبادخبر: امام جمعه شهرستان اسلام آبادغرب گفت: دشمن تبليغاتى عظيم را عليه كشورمان به‌راه انداخته است كه نيازمند برخورد مدبرانه و روشنگرى و فعاليت تبليغاتى فعال و تهاجمى از سوى كشورمان است. 07/14/1396 - 14:20
امام جمعه اسلام آبادغرب: اسلام آبادخبر: امام جمعه اسلام آبادغرب درتحليل و چرايى برگزارى رفراندم در اقليم كردستان عراق گفت: رد پاى رژيم صهيونيستى در توطئه رفراندم اقليم كردى‌ آشکار و واضح است . 07/07/1396 - 15:10
امام جمعه اسلام آبادغرب در خطبه های نمازجمعه: اسلام آبادخبر: امام جمعه شهرستان اسلام آبادغرب گفت: رژيم صهيونستى مايل است كردستان عراق را به يك بارانداز عليه كشورهاى مختلف ازجمله ايران تبديل كند و به دنبال اسراییل دیکری در منطقه هستند. 06/31/1396 - 14:57

صفحه‌ها

اشتراک در نمازجمعه